من می خواهم بروم....

من می خواهم با کسی رهسپار شوم که دوستش می دارم
نمی خواهم بهای این همراهی را با حساب و کتاب بسنجم
یا در اندیشه خوب و بدش باشم
نمی خواهم بدانم دوستم می دارد یا نه
می خواهم بروم با آنکه که دوستش می دارم

/ 1 نظر / 11 بازدید
غریبه آشنا

الهی عزیزم. انشااله که زود پیدا میکنی