جاده یک طرفه

نمی دونم چرا دوباره بهم ریختم........................

 

ازآدم‌ها بگذر!

دلت را گنده‌تر کن…

ناراحت این نباش که چرا جاده‌ی رفاقت با تو همیشه یک‌طرفه است….

مهم نیست اگر همیشه یک‌طرفه‌ای

شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ای

و بدهکار خودت، رفاقتت و خدایت نیستی

 
user_wall_5772715
ازآدم‌ها بگذر!دلت را گنده‌تر کن…ناراحت این نباش که چرا جاده‌ی رفاقت با تو همیشه یک‌طرفه است….مهم نیست اگر همیشه یک‌طرفه‌ای شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ای و بدهکار خودت، رفاقتت و خدایت نیستی
 
/ 0 نظر / 9 بازدید