متشـــــکرم

نادر عزیزم همیشه دنبال زمانی می گشتم که بتونم باهات صحبت کنم و حالا اینجا با صدای آروم جوری که دوست بفهمه و دشمن نشنوه می گم

متشكرم
 برای همه وقت هایی كه مرا به خنده واداشتی.
 برای همه وقت هایی كه به حرف هایم گوش دادی.
 برای همه وقت هایی كه به من جرات و شهامت دادی.
 برای همه وقت هایی كه مرا در آغوش گرفتی.
 برای همه وقت هایی كه با من شریك شدی.
 برای همه وقت هایی كه با من به گردش آمدی.
 برای همه وقت هایی كه خواستی در كنارم باشی.
 برای همه وقت هایی كه به من اعتماد كردی.
 برای همه وقت هایی كه مرا تحسین كردی.
 برای همه وقت هایی كه باعث راحتی و آسایش من  بودی.
 برای همه وقت هایی كه گفتی "دوستت دارم"
 برای همه وقت هایی كه در فكر من بودی.
 برای همه وقت هایی كه برایم شادی آوردی.
 برای همه وقت هایی كه به تو احتیاج داشتم و تو  با من بودی.
 برای همه وقت هایی كه دلتنگم بودی.
 برای همه وقت هایی كه به من دلداری دادی.
 برای همه وقت هایی كه در چشمانم نگریستی و  صدای قلبم را شنیدی.
 
 به خاطر همه ی این ها هیچ وقت فراموش نكن كه :
 لبخند من به تو یعنی " عاشقانه دوستت می دارم "
 آغوش من همیشه برای تو باز است.
 همیشه برای گوش دادن به حرفهایت آمادگی دارم.
 همیشه پشتیبانت هستم.
 من مثل كتابی گشوده برایت خواهم بود.
 فقط كافی است چیزی از من بخواهی ,  بلافاصله از آن تو خواهد شد.

********************************

 

پروانه

/ 1 نظر / 8 بازدید
امیر حسین

سلام و درود فراوان بر شما همواره موفق و پيروز باشيد يا حق !