طنز..... ازدواج موقت

به طور اتفاقی تو اینترنت چرخ می زدم، چشمم افتاد به این عکس های طنز در رابطه با ازدواج موقت.

 با خودم گفتم بذارم توی بلاگم تا دوستانم هم ازشون بی بهره نباشند نیشخند

===

==

==

==

==

===

/ 2 نظر / 43 بازدید
یه کهکشون تنهایی

وبلاگ زیبایی دارید[گل] نمیدونم اگه هنوزم دوره ی میترائیسم بودو چند شوهری ، بازم این دسته آقایون خودخواه راضی به اینهمه تحقیر میشدن ؟!