فقط کمی غصه دارم...

نردبان دلم شکسته است
میشود برای من کمی دعا کنی؟؟
یا اگر خدا اجازه میدهد
کمی به جای من خدا خدا کنی؟؟
راستش دلم
............مثل یک نماز بین راه!
خسته و شکسته است
میشود برای بیقراری دلم
سفارشی به آن رفیق باوفا "خدا" کنی

/ 0 نظر / 9 بازدید