گاهی شاید گریه کمکم کند....

گاهی که
دلم برای
دلم و دل ات
تنگ می شود
سکوت می کنم
و اجازه می دهم
صدای باران ،
حرف های نگفته ی دلم را
به دل ات بگـــــــــــــــــــوید

/ 4 نظر / 11 بازدید
یک پیر

بي آنكه بدانيم چرا جا مانديم در مرز عبور واقعه وا مانديم يك لحظه تامل كن و واپس بنگر هر چند كه با هميم تنها مانديم

Anonymous

Life is the worst teacher, because it, first, takes the exam and then teaches. So, try to do your best in your test

رضا

گاهی که باران می آید دلم می خواهد که غم تنهایی را باران از گونه های بشوید اما حیف افسوس که اینجا باران دیر به دیر می آید