بند

بند دلـــم را ....

به بند کفش هایت گره زده بودم ....

که هر جارفتـی، دلم را با خود ببری ...

غافل از اینکه ....

تو پــــا برهنه مـــی روی و بـــی خبر !!!

/ 0 نظر / 9 بازدید