لجبازی

لجبازی و لجبازی

ای وای بازم لجبازی

دوستت دارم که می گم

نکن با من لجبازی

لجباز همش تو جنگه، اما چرا می جنگه؟

 جنگ واسه چی گل من، جنگ واسه حرف بی ربط

 حرفی بزنم با قدرت ، نه با قهر و لجاجت

حرفی بزن مردونه، نه قهر بکن زنونه

من می دونم که اینجا، تو زندگی، همین فردا

لجباز نداره جایی، تنها می شه یک جایی

منم که هستم اینجا، دوستت دارم به مولا

 حرفم را بشنو فدات، با اینکه می دونم تلخ برات

بهار نشسته اینجا، حرف می زنه با دیوار

شاید یک روز بفهمه، حرفش را حتی دیوار

                         بهار 22/11/88

                         ساعت: 21:45

/ 0 نظر / 8 بازدید