تن من.....

تن من زخمی است ...

یک خراش کمتر یا بیشتر

چه فرقی دارد ... ؟!


راحت بـاش !
 
user_wall_6289814
تن من زخمی است ...یک خراش کمتر یا بیشتر چه فرقی دارد ... ؟!راحت بـاش !
 
/ 0 نظر / 8 بازدید