انسان هاي بزرگ

Baraye ensanhaye bozorg bonbasti vojod nadarad chon

 bar in bavarand ke :

 YA RAHi KHAHAM YAFT YA RAHi KHAHAM SAKHTاین یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 2 نظر / 10 بازدید
مرواريد عرفان

سلام بهار جان دقيقا چنين است که انساهای بزرگ راهگشای خود و ديگران هستند . شاد و پويا باشی