دارم دیوونه می شم.

سلام دوستان گلم...

حال جسمیم اصلا خوب نیست. دارم دیوانه می شوم....

نکنه دوباره..........................؟؟؟؟؟! گریهگریهگریهگریهگریهگریه

/ 3 نظر / 9 بازدید
حسین

آره منم دارم دویونه میشم

سلمان

که میدونه دیونه شدن یعنی چه؟ اصلا چرا ادم این حرف رو میزنه؟ ولی ادم موقعی که قلبش رو بشکنن و اما قلبت این رو باور نداشته باشه و هنوزم رفتنش رو باور نداشته باشه دیونه که دیونه است چیزی فراتر از دیونه شدن است که......................[دلشکسته][دلشکسته]