دیشب هم بخیر گذشت

چیزی شبیه معجزه است،

وقتی هر شب

به خیر میگذرد،

بی آنکه کسی به تو بگوید

شب بخیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر......................!!!

 
/ 2 نظر / 11 بازدید
اسکارلت

شاید یه کسی یه جایی به ماه نگاه میکنه واست بوس میفرسته و بهت شب بخیر میگه و تو هیچوقت نمیدونی

و س و س ه

بی تو نه بوی خاک نجاتم داد نه شمارش ستاره ها تسکینم چرا صدایم کردی؟ چرا؟! سراسیمه و مشتاق سالهاست بیهوده در انتظار تو ماندم و نیامدی...