تو

مگر با باد نسبتی داری؟
چقدر شبیه تو
یک لحظه آمد
مرا پیچاند
و 
رفت...
 
 
و
دلم می گیرد !

وقتی که نگاهت می کنم ..

اما نگاهت  دیگر به سویم نیست !!
 
user_wall_5728412
دلم می گیرد !وقتی که نگاهت می کنم ..اما نگاهت به سویم نیست !!
 
و
چقــدر باید بگذرد؟؟

تا مـن

در مـرور خـاطراتم

وقتی از کنار تــو رد می شوم.

تنـــم نلــرزد…..

بغضــم نگیــرد…..
 
/ 0 نظر / 8 بازدید