زندون....

وقتیکه دل تنگه فایده‌اش چیه آزادی
زندگی زندونه وقتینباشه شادی
آدم که غمگینه دنیا براش زندونه
مابین صد ملیون بازم تنهامی‌مونه

دنیای زندونی دیواره
زندونی از دیوار بیزاره

پرنده کهبالش می‌سوزه
دل غم به حالش می‌سوزه
آخه مرگه واسه‌اش رهایی
پرنده کهبالش می‌سوزه
آدمی که شادی نداره
به خدا آزادی نداره
می‌کنه زندگیش روزندون
آدمی که شادی نداره

دنیای زندونی دیواره
زندونی از دیواربیزاره

پرنده که بالش می‌سوزه
دل غم به حالش می‌سوزه
آخه مرگهواسه‌اش رهایی
پرنده که بالش می‌سوزه
آدمی که می‌شه شماره
روی یه عکسبی‌قواره
دیگه آخه کجا می‌تونه
سری بین سرها در آره

دنیای زندونیدیواره
زندونی از دیوار بیزاره

هوای قفس کشنده
بیرون پر ازدرنده
کجـــــا بره پرنده
دنیای زندونی دیواره
زندونی از دیواربیزاره

/ 3 نظر / 10 بازدید
پرهام

سلام عزیزم کامنت جالبی بود وقتی انسان همه چیز داشته باشه ولی آزادی نداشته باشه دنیا براش زندونه

غریبه آشنا

آزادی وقتی قشنگه که آدم از این چارچوب دنیا بتونه بیرون بره.اینجا کوچیکه!!!

غریبه آشنا

آزادی وقتی قشنگه که آدم از این چارچوب دنیا بتونه بیرون بره.اینجا کوچیکه!!!