این حال من است ....

دیروز تا حالا بعد از اون اتفاق کزایی احساس می کنم تکه ای از وجودم کنده شده.

/ 2 نظر / 20 بازدید
آرمان

چه پست سوال برانگیزیه. مطلبت خیلی ایجاز داره؛ و تصویرشم هولناکه. امیدوارم اتفاق بدی برات نیفتاده باشه. انگار هر حرفی الان بزنم تکراریه. ساکت میمونم.[ساکت]

...

نمی دونم حال و روزت چیه ...ولی برای من هم خوب نیست ...روز های سختیه ....اگه برای خودت دعا کردی برای من هم دعا کن...