تنهایی تا چه حد....

گاهی دلت از زنانگی ات می گیرد
میخواهی کودک باشی
دختر بچه ای که به هر بهانه ای
به آغوشی پناه می برد
و آسوده اشک می ریخت
زن که باشی بـــــــایــــــد
بـــــغـــــض هـــــای زیــــــــادی را
بــــــــی صــــــــدا دفـــــــن کنـــــــی
 
 
هی زندگی
 
وقتی آدم کسی را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست !چون نمی تواند به هیچکس جز همان آدم بگوید که چه حسی دارد و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ، تنهایی تو کامل می شود ! .
 
/ 0 نظر / 8 بازدید