نبودنت....

وقتی آنقدر نبودنم برایت مهم است
که بودنم را نمی بینی
با خودم فکر می کنم
شاید باید نباشمناراحت

 

و کاش میشد فریاد بزنم: پایان

دوباره دلم شکست...از همان جای قبلی...
کاش میشد آخر اسمت نقطه گذاشت تا.!
دیگر شروع نشوی.....کاش میشد فریاد بزنم: "پایان"...
دلم خیلی گرفته.....
اینجا نمیتوان به کسی نزدیک شد!
آدمها از دور دوست داشتنی ترند..........

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید