فرصت؟؟؟

فكر میكند چقدر فرصت دارید؟ شاید تعجب كنید و بپرسید فرصت برای چی؟

فرصت برای زندگی كردن, لذت بردن و به معنای واقعی زنده بودن.

زنده بودن برای شما چه معنایی دارد؟ كمی فكركنید وببینید آیا تا به حال زنده بوده اید؟

در این لحظه حس زنده بودن دارید یا درسایه تكرار روزمرگی با زندگی خداحافظی كرده اید؟

خوبان! زنده بودن صرفا به معنای نشان دادن علایم حیاتی نیست. اگر شما همراه فرزندتان  سالهای تولدتان راجشن گرفتید و همراه او بچگی كردید. با او رشد كردید  و زندگی را از نو و باهمان هیجان وكنجكاوی تجربه كردید, زنده اید. اگر هنوز مست دیدن درخت حیاط میشوید و مفتون آواز پرنده, اگر هنوز هم به اسمان نگاه میكنید و در عظمتش غرق میشوید و اگر بهمراه طبیعت سبز رشد میكنید زنده اید.

اگر میتوانید گریه كنید واگر از گریه كردنتان لذت میبرید و اگر برای خندیدن دنباله بهانه نیستید و از ته دل میخندید زنده اید.

اگر هرروز ازخالق زیبایی ها سپاسگذاری میكنید یعنی زنده بودن را تمرین میكنید.

/ 3 نظر / 13 بازدید
دادا کابوک

سلام خدمت خواهر خوبم بهار خانوم وبلاگ قشنگی داری و مطالب زیبایی رو جمع آوری کردی و البته فکر میکنمخیلی هاشون هم از دست نوشته های خودتون باشه ؟ در ضمن از اینکه در کانون گردشگران اصفهان قبول زحمت کردی واقعا ومتشکر و سپاسگذارم