هر چه جلوتر می رم، بیشتر می فهمم که باید برگردم عقب....

گناه من بود که سیب نارس این راه نرفته را چنان حریص گونه که قحطی زدگان را می مانست به کام کشیدم!!!!

وگرنه تو را چه به من......................

مرا چه به دیوانگی.......................​..............؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید